top of page

INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS

Estudi i anàlisi de les possibles patologies existents en l'edifici en el moment actual (estructura, obra civil i instal·lacions).

bottom of page